علی کرمی

اومد میدون سرباز جا مونده

234
9
(اومد میدون سرباز جا مونده
آغوش باز کن ای زیر پا مونده)۳

کوفه گرفت کینه تو
میشکنه آیینه تو

انقدر غریبی که
شمر جا خوش‌کنه روی سینه تو

(از تو خیمه تیر آخر میاد
برات از تنم سپر در میاد

می تونم شمر رو معطل کنم
این یدونه که از بر میاد )۲

نمیذارم بگم لشکر نداری
نمی تونم ببینم سر نداری

من اینجا اومد تا پرپرت‌شم
نذارم حس کنی اکبر نداری

(اومدبه میدون سرباز جا مونده
آغوش باز کن ای زیر پا مونده )۲

ای وای من مظلوم آقای من ۴

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش