هزار نکته باریک ‌تر ز مو اینجاست

هزار نکته باریک ‌تر ز مو اینجاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

اگرچه خواجۀ ما را سجیته کرم است
خوش آنکه رسم و ره عشق و نوکری داند

شگفت نیست که شد حُر اسیرِ عشقِ حسین
که آفتابِ ولا ذرّه پروری داند

گرفت سر به کف و جان به راه عشق بباخت
به غیر تو چه کسی مای دلبری داند

***
حاج علی انسانی
مطلع:

هزار نکته باریک ‌تر ز مو اینجاست

ذاکر:

حاج علی انسانی

سبک:

شعر روضه

موضوع:

توبۀ حضرت حر علیه السلام

سال:

1395

0
4
1395
حاج علی انسانی
توبۀ حضرت حر علیه السلام
شعر روضه

نوای هیئت بزرگترین بانک صوت و متن مداحلی کشور

نوا سامانۀ جامع مدح و مرثیه است. در این سامانه سعی داریم با استعانت از پروردگار متعال و با امید به نگاه اهلبیت علیهم السلام به ارائۀ محتوای به روز و دسته‌بندی شده بپردازیم. از شما می‌خواهیم اولاً با دعای خیر و دوماً با نظرات خود در این مسیر یاری نمایید.