حاج جواد حیدری

آیینه تمام نمای خدا جواد

93
0
ای جان جهان جهان جان ادرکنی
قیوم زمین و آسمان، ادرکنی

احیاگر صد دم مسیحا، القوص
یا حضرت صاحب الزمان، ادرکنی

یا صاحب الزمان...

آیینه‌ی تمام نمای خدا، جواد
دار و ندار حضرت سلطان ما، جواد

نام تو چشمه‌ی برکات الهی است
ای جود تو عنایت بی انتها، جواد

هر بار غصه‌ی همه عالم به دل نشست
گفتیم یا رضا و نوشتیم یا جواد

سرمایه‌دار عالم امکان، گدای توست
هستند سایل کرمت انبیا، جواد

بر کل شی رحمت جاری حق تویی
ای سفره‌دار فاطمه، مشکل گشا جواد

پرسیدی از پدر به همان سن کودکی
آخر زدند مادر ما را چرا جواد

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش