مرحوم محمدرضا آقاسی

آمد گه شادمانی ای مردم

1669
32
آمد گه شادمانی ای مردم
آن وعده‌ی آسمانی ای مردم

ای زنده دلان ظهور نزدیک است
هنگام ظهور نور نزدیک است

آن ماهِ به چاه رفته باز آید
قائم به اقامه‌ی نماز آید

او کیست همان که عدل و میزان است
کوبنده‌ی کل دین ستیزان است

او کیست همان که سخت می‌تازد
تاکفر و نفاق را براندازد

ای امت سر فراز مرگ آگاه
خون خواه حسین می‌رسد از راه

مهدی نظری به ما عنایت کن
ما را به صراط خود هدایت کن

ای مرهم زخم بال جانبازان
در هم شکننده‌ی زبان بازان

از ذکر لب تو کام می‌گیرم
با یاد تو التیام می‌گیرم

مهدی اگر از منتظرانت بودیم
چون دیده‌ی نرگس نگرانت بودیم

با این همه رو سیاهی و سنگ دلی
ای کاش که از همسفرانت بودیم

کو سیصد و سیزده جوانمرد
تا مهدی منتظر درآید

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش