سید محمد کوثری

ذکر مصیبت حضرت علی اصغر

4802
71
که با تیر سه شعبه کرده صیدت؟
بسوزد جانِ آن صیادِ کافر

الهی بشکند آن دستِ گل چین
که کرد این غنچه‌ی نشکفته پرپر

بخواب ای نو گل پژمانِ مادر
ندیده ناله‌ی غنچیده اصغر

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش