غلامحسین مردانی

عمریه گریه کردم برای آقام

1831
1
(((عمریه گریه کردم برای آقام)۲
(جوونیم‌و گذاشتم به پای آقام)۳)۲

ای اهل حرم میر و علمدارم نیامد...)۲
((توی هیئت همیشه به شور و شِینَم)۲

(من غلامِ غلامِ آقام حسینم)۳)۲
ای اهل حرم میر و علمدارم نیامد...

(دوباره دل بی‌قراره
امشب عنایتم کن، اقا اجابتم کن
زدم قید خودم رو، بکش و راحتم کن)۲

(آرزومه رو پای تو زیبا بمیرم
آرزومه یه شب عاشورا بمیرم

قسمت اگه نشد تو کربلا بمیرم
آرزومه تو مشهدالرضا بمیرم)۲

(دلم برای حرمت پر میزنه
همش این در و اون در میزنه
هر شب به روضه تو سر میزنه)۲

سالار زینب...

((جون مادرت من‌و دریاب)۲
(یک شب جمعه حرم ارباب)۲)۳

(حرم حرم حرم آرزومه، حرم آبرومه
آقام روبه رومه، آقام رو به رومه)۲

حرم حرم حرم، قَتیل‌ُالعَبَرات
آقا جونم فدات، آقا جونم فدات

اسلام‌علی‌ شَیب‌َالخَضیب
اسلام‌علی‌ خَط‌ِالطَریق

اسلام‌علی‌ بدن‌الصَلیب
اسلام‌علی‌، زینب‌ غریب

(جون مادرت من‌و دریاب)۲
(یک شب جمعه حرم ارباب)۲

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش