علی برادران

جوهر میشد اگر که دریا

1637
20
جوهر میشد اگر که دریا کاغذ میشد همه درختا
حتی از عرش قلم میومد بازم می‌موندن
برای وصف شأن و جلال حضرت زهرا
چه کوثری، هدیه‌ی حق به پیغمبری
چه سروری، ای که آیینه‌ی حیدری
چه دختری، چه همسری، چه مادری
من بهارو دارم می‌بینم، زیر نور قشنگ مهتاب
من بهشتو دارم می‌بینم، زیر پای مادر ارباب
ای مادر ارباب، ای مادر ارباب، ای مادر ارباب
منو دریاب ...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش