حاج سلیم موذن زاده

ای لب عطشان اصغریم

12366
225
ای لب عطشان اصغریم
اوخلی قربان اصغریم
وردی سو اوچ شعبه پیکان اصغریم لای لای
سو یرین نن نوش ائدن قان اصغریم لای لای

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش