سید عباس سیدرضا زرباف

ذکر مصیبت شهر شام

3489
41
یا نزن شرمی نما از روی زهرا مادرم
یا بزن مخفی ز چشم خواهر گریان من
من پی ترویج قرآن آمدم اینجا که گشت
چوب خزران تو مزد خواندن قرآن من

چوب بر آن لب می‌زد
باطنا بر دل زینب ‌می‌زند

چوب خزران بستان ای فلک از دست یزید
آسمان بر سر ببریده نسوز از دل...
***
رأس پر خون شهید کرببلا
بنهادی تو زنی طشت طلا
بر لبش چوب زنی چوب دوا

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش