سید محمد کوثری

ذکر مصیبت روز عاشورا

5928
92
روز عاشوراست امروز
کربلا غوغاست امروز

عشق تو شد دینِ ما
مِهر تو آیینِ ما

تو دانی و روز حشر
ز بارِ سنگینِ ما
--
ای یادگارِ مادرم، ای مهربان برادرم
آهسته رو آهسته تر

کرده وصیت مادرت، تا من ببوسم حنجرت
در وقت میدان رفتنت، آهسته رو آهسته تر

صبری نما تا خواهرت، قرآن بگیرد بر سرت
در وقت میدان رفتنت، آهسته رو آهسته تر

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش