حمید علیمی

الله الله عجّل لولیک الفرج

1497
12
الله الله عجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَجْ

خدیجه اُمُّ الْمؤمِنینْ

اُمُّ الزَّهرا، هستیِ طاهایی
اُمُّ الزَّهرا، بانویِ یکتایی
(اُمُّ الزَّهرا، مادرِ زهرایی)2

اُمُّ الزَّهرا، خاکِ پاتم بی‌بی
اُمُّ الزَّهرا، مبتلاتم بی‌بی
(اُمُّ الزَّهرا، من گداتم بی‌بی)2

عشق پِیَمبریُ پرچمت بالاس
دینِ خدا به داشتن تو می‌نازه

غُصِه نخور ایشالله آقامون مَهدی
واسه تو گنبدِ طلایی می‌سازه

خدیجه اُمُّ الْمؤمِنینْ

*****

اُمُّ الزَّهرا، ای اُمِّ مؤمِنینْ
اُمُّ الزَّهرا، والای بی‌قرین
(اُمُّ الزَّهرا، برتو صدآفرین)2

اُمُّ الزَّهرا، ای زوجَةُ الرَّسولْ
اُمُّ الزَّهرا، ای مادرِ بتول
اُمُّ الزَّهرا، ای اصل هر اصول

روحِ عبادتیُ معنای بندگی
ای مامِ هَلْ اتیٰ تو یارِ پیمبری

مادربزرگِ ارباب بی‌کفن تویی
(همسنگرِ رسولَ الله از همه سَری)2

خدیجه اُمُّ الْمؤمِنینْ

*****

اُمُّ الزَّهرا، الگوی بانوان
اُمُّ الزَّهرا، لطف تو چه بی‌کران
(اُمُّ الزَّهرا، بانوی قهرمان)2

اُمُّ الزَّهرا، الگوی هر زمان
اُمُّ الزَّهرا، لطف تو بی‌کران
(اُمُّ الزَّهرا، بانوی قهرمان)2

اُمُّ الزَّهرا، روحِ دُعا تویی
اُمُّ الزَّهرا، مشکل گشا تویی
(اُمُّ الزَّهرا، اصل سخا تویی)2

حاتم گدایِ سفرت، ایسیٰ مُریدته
بی مثلُ بی مثالی، نور هُدایی

حق داری گردنم تا روز قیامت
تو حامیِ رسولُ عشقِ خدا ای

خدیجه اُمُّ الْمؤمِنینْ

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش