سیدمهدی میرداماد

اشكای روضه، آبرومونه

1734
8
اشكای روضه، آبرومونه
نوكریِ تو، آرزومونه

چی میشه هم ركاب حُرّ و وهب باشیم
برای تو تو روضه ها جون به لب باشیم

روسیاهم اما آقا، تو روی منم حساب كن
بیا و محاسنم رو، از خون سرم خضاب كن

می دونم با نگاه تو رو سفید می شم
ایشا لله آخرش یه روزی شهید می شم

آقام آقام آقام آقام حسین

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش