حاج حسن خلج

همون دم که رفتی دلم رفت

2362
16
همون دم که رفتی دلم رفت
دلم پشت سرت از حرم رفت

دم خیمه دیدم علمدار
دلم با علم رفت

اگه برگردی رقیه نمیره ویروونه
اگه برگردی علی اصغر من میمونه

اگه برگردی رقیه عروس میشه آخر
اگه برگردی عصا دست من میشه اصغر

چشات دریا دریا خونه
چشای اهل خیمه بارونه

داره بازم زیر لب میخونه
اگه برگردی

یاابالغوث اباالفضل اباالفضل اباالفضل 4
***

پاشو خنده بی تو حرومه
پاشو صحبت آبرومه

برا اهل خیمه پس از تو
دیگه کار تمومه

اگه برگردی قد خواهرم خم نمیشه
اگه برگردی تو آتیش کسی کم نمیشه

رقیه میزنه سینه
میگه میوون گریه سکینه

میریم با عمو عباس مدینه
اگه برگردی

اگه برگردی رقیه عروس میشه آخر
اگه برگردی عصا دست من میشه اصغر

یاابالغوث اباالفضل اباالفضل اباالفضل 4
***

اگه رو سرت جا عموده
حرم لاطماتُ الخُدوده

از الان بدونی که روی
سه ساله کبوده

[ای علمدار من و لشگر من
داده پیغام تو را دختر من

گر نشد آب میسر گردد
گو عمو خود به حرم برگردد

آب را کی ز عدو می خواهیم
ما در این دشت عمو می خواهیم]

اگه برگردی یه گهواره غارت نمیشه
اگه برگردی به هیچکس جسارت نمیشه

تو افتادی و من مردم
کنار جسم تو زمین خوردم

پاشو دستای تو رو آوردم
اگه برگردی

یاابالغوث اباالفضل اباالفضل اباالفضل 4
***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش