حاج سعید حدادیان

نشستی در دلش تا مهربانی را نگین باشی

1608
1
نشستی در دلش تا مهربانی را نگین باشی
امین و همدم و دلدار ختم المرسلین باشی

به گوش کوه نور از عشق خواندی، آسمان دانست
که تو، خورشید تابانِ پس از هر اربعین باشی

خداوندت سلامت داد پیش از بعثت خاتم
که مشمول دعای ویژه ی روح الامین باشی

تو ایمان داشتی پیغمبرت ختم رسولان است
خدا هم خواست که در بین زن ها اولین باشی

سراسر جلوه ی نورند هم آسیه هم مریم
بشارت آمدت از عرش اُمُ المؤمنین باشی

شهادت داده شِعب رنجهایت این چنین دیده
در آن سختیِ جان فرسا به عزمی راستین، باشی

به هر صحرا، صبا نجوا نموده، دین داور را
به دوشادوش احمد، سالها حِصن حَصین باشی

زنان یثربی هم مثل مکه بی وفا هستند
تو حق داری برای دخترت زهرا حزین باشی

چه تقدیری ست در این طایفه تا مثل زهرایت
شگفتا و شگفتا مادر ام البنین باشی

پیمبر بعد تو«اینَ الخدیجه»بر زبانش بود
همین دارد نشان بانو، برایش بی قرین باشی

کفن از آسمان آمد برایت وای از آن روزی
که در اوج مصیبت بی کفن نقش زمین باشی

***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش