مهدی رسولی

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

663
8
ستاره‌ای بدرخشید و ماهِ مجلس شد
تمام هستی زهرا نصیب نرجس شد

می‌خونم با دم طوفانی
ناصِرَ المهدیِ ذِالعُنوانی

کاشکی می‌شد از چشامون
پرده هارو خدا برداره
تا ببینیم چه کمالی
چه جمالی شیر حیدر داره

اعتبار و اقتداری
با دو عالم برابر داره
کی می‌دونه کی می‌فهمه
چه مقامی تو محشر داره

با همین عشق شور انگیزم هله هله
کل دنیا رو بهم می‌ریزم هله هله

هرکی خوش اقباله بگه یا اباصالح.....

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش