مهدی رسولی

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

950
9
ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
کار چراغ خلوتیان باز درگرفت

آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت
وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

هر سَرو قَد که بر مَه و خور حُسن می‌فروخت
چون تو درآمدی پی کاری دگر گرفت

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش