مهدی رسولی

جان میگیره خونه ای که عطر قرآن میگیره

1651
31
جان می‌گیره
خونه‌ای که عطر قرآن می‌گیره
زیبا می‌شه
درِ آسمون به روشون وا می‌شه
شور انگیزه
هرجا باشه از فرشته لبریزه

تو مسیر الی الله آیاتش نمونه است
یه مسلمون می‌دونه
قرآن قلب خونه است

پشتِ این ره
حالا دیگه وقت گفتن و شنیدنه
زیر این سقف
خدا با اهل خونه حرف می‌زنه

راز آرامششون اینه
تو پناه خیر الحافظینن
آیه آیه‌های نورانیش
سرِ یه سفره می‌شینن
خونواده‌های قرآنی
ستاره‌های رو زمینن

پیر و جوون فرق نداره توی خونه
هرکسی آیه‌های نابشو بخونه
خودش رو به حصن الهی می‌رسونه

تو مسیر الی الله آیاتش نمونه است
یه مسلمون می‌دونه
قرآن قلب خونه است

نفساشون روح و ریحان
سینه‌هاشون جای یاره
قرآنِ دسته جمعی
یه صفای دیگه داره

راز آرامششون اینه
تو پناه خیر الحافظینن
آیه آیه‌های نورانیش
سرِ یه سفره می‌شینن
خونواده‌های قرآنی
ستاره‌های رو زمینن

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش