مهدی رسولی

تا کی به تمنا وصال تو یگانه

1064
27
تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

در میکده و دیر که جانانه تویی تو
مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه ۲

عاقل به قوانین خرد راه تو پوید
دیوانه برون از همه آیین تو جوید

تا غنچه بشکفته این باغ که بوید
هرکس به زبانی صفت مد تو گوید

بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

روزی که برفتند حریفان پی هر کار
زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار

من یار طلب کردم و او جلوه‌گه یار ۲
حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار ۲

او خانه همی جوید و من صاحب خانه
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه ۲

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش