مصطفی روحانی

ای كه آید بر مشام از خاك تو بوی بهشت

377
0
ای كه آید بر مشام از خاك تو بوی بهشت
ساكن كویت نخیزد در تكاپوی بهشت

زهره ی زهرایی و دخت نبی، كفو علی
سرور زن های دنیایی و بانوی بهشت

پرده های عزتت آویخته از ساق عرش
چشمه های رحمتت جاری‎ست در جوی بهشت

ای غمت منشا حزن و غم ما
چادر خاكی تو پرچم ما

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش