حسین محمدی فام

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

1126
1
(امشبی را شه دین در حرمش مهمان است) 2
(مکن ای صبح طلوع) 2
(عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است) 2
(مکن ای صبح طلوع) 2

(واویلا واویلا) 2

عزیز برادرم واویلا
غریب مادرم واویلا

(امشبی را شه دین در حرمش مهمان است) 2
(مکن ای صبح طلوع) 2
(عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است) 2
(مکن ای صبح طلوع) 2

(واویلا واویلا) 2

شهید علقمه واویلا
عزیز فاطمه واویلا

(ای اهل حرم میرو علمدار نیامد) 2
علمدار نیامد علمدار نیامد حسین

(سقای حسین سید و سالار نیامد) 2

(واویلا واویلا) 2

علی اکبرم واویلا واویلا
لاله‌ی احمرم

جوانانِ بنی هاشم بیایید
علی را بر درِ خیمه رسانید

خدا داند که من طاقت ندارم
علی را بر در خیمه رسانم

(واویلا واویلا) 2

علی اصغرم واویلا واویلا
از گل پَرپَرم

امشب حرم آل علی آب ندارد
خدایا مددی کن

از سوز عطش اصغر من خواب ندارد
خدایا مددی کن

(واویلا واویلا) 2

(امشبی را شه دین در حرمش مهمان است) 2
(مکن ای صبح طلوع) 2
(عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است) 2
(مکن ای صبح طلوع) 2

حیدر حیدر حیدر ....

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش