گروه مأوا

علیه السلام

2657
45
از عشق تو مجنونم
حسین حسین ممنونم

مالک اهل کسا علیک السلام
ای قتیل الشقیا علیک السلام

ملجا اهل عالم علیک السلام
سبت سید خاتم علیک السلام

ای همه جود و کرم علیک السلام

حیران شد لوح و قلم از مدح شاه کرم
بر سر سودای حسین بر دل شوق حرم

ای به زهرا نور عین علیک السلام
جان تو و یا حسین علیک السلام

ای طبیب نی نوا علیک السلام
تشنه کام کربلا علیک السلام

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش