سید محمد کوثری

حرم را از حرم کردند بیرون

6540
102
حرم را از حرم کردند بیرون
همه سرگشته‌اند در دشت و هامون

کسانی را که در عالم پناهند
برون کردند از بیت خداوند

حسین من روز جدایی رسید
خیز و ببین وقت سواری رسید

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش