سید محمد کوثری

یا باب نجاه الامه

5352
72
پناه عالمیان، زینبت پناه ندارد
به جز تو ای مه خوبان امیدگاه ندارد
***
ای یادگار مادرم، ای مهربان برادرم
آهسته رو، آهسته رو

صبری نما تا خواهرت، قرآن بگیرد بر سرت
در وقت میدان رفتنت، آهسته رو آهسته رو

اگر اجازه دهی صف کشیده از پی‌ات آییم
که این سپاه نگویند حسین سپاه ندارد
***
سلام ما به خاک کربلای تو
***
ساربان‌ها مبر این قافله‌ی غم زده را
آخر این قافله را قافله سالاری هست

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش