سایر ذاکرین

نیاز من

2318
46
باز می‌خوونم، مهربون آقام
خوشحالم تو رو دارم، نذاری تنهام

بالم دادی، شدم کبوتر
باز دونه می‌ریزی آقا، برا این نوکر

توو هوای عشق باز صداش می‌آد
صدای نقّاره خونه‌ات، بابای جواد

فرش حرمت، جانمازِ من
چون همیشه دلتنگتم ای نیاز من

(ای جانم رضا، سلطانم رضا)۴

مادرم از بچّگیام، من رو سپرده به شما
عاشق خادمیتونم راست می‌گم آقا به خدا

یه بهونه‌اس توو حرم، چای و غذای حضرتی
نگاه کنم به گنبدت فقط یه چند ساعتی

می‌خوونم زیارتِ امین الله، کاش بیام حرم انشاءالله
اونجا می‌خوام بگیرم حاجتم و اربعین زیارت ابی‌عبدالله

همیشه قدر این نعمت و باید دونست، توی کشورمون هستند این خواهر برادر
می‌ریم مشهد برای درد و دل با بابا، می‌ریم به شهر قم فقط به عشق مادر

(مدد یا فاطمه، مدد یا فاطمه)۴

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش