محمدرضا بذری

من شیعه ناب حیدری ام

2155
9
من شیعۀ ناب حیدری‌ام
تا آخر با رهبری‌ام

بی‌تو نکنیم این راه را طی
ثابت کرده ایم روز نه دی

باتو سهم این ملت غم نمیشه
پشتم از بار فتنه خم نمیشه

ثابت قدمه راه شهدا
با سید علی با راه خدا

تا پیرو فرمان ولی‌ام
تحت نظر لطف علی‌ام

(لبیک یا حسین)4
***

بر چهرۀ ما سرپنجۀ گرگ
ای لعنت بر شیطان بزرگ

با دشمن سر یک سفره نشین
بد عاقبته برجام و ببین

شیعه هرگز تن به ذلت نمیده
با آمریکا دست بیعت نمیده

روپوش نفاق از رو بکنین
یا راه حسین یا راه یزید

راه خودتو بشناس تو این بیت
ذلت با یزید عزت با حسین

(لبیک یاحسین)4
***

پاک میشه یه روز اکناف جهان
از هیمَنۀ فرعون زمان

برچیده میشه به زودی زود
هم آل سعود هم آل یهود

گفت آقا تا بیست و پنج سال دیگه
اسرائیل رو به ازمِهلاله دیگه

می‌شینه ثمر خون شهدا
الهضم لکم والقدس لنا

بارون خدا نازل میشه باز
مهدی میاد از صحرای حجاز

(لبیک یا حسین)4
***

ما گریه کنان فاطمه‌ایم
سینه زن شاه علقمه‌ایم

تا آخرین نفس مرد این رَهیم
ما طالب خون ثاراللهیم

ما نمک خوردۀ این خوان کرمیم
هرجا باشیم مدافع حرمیم

نحن الغالبون ذکر لب ما
از قلب دمشق تا کرببلا

(لبیک یا حسین)4
***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش