حمید علیمی

منم مثل کبوتریم که افتاده به دام توام

4985
57
منم مثل کبوتریم
که افتاده به دام توام
(تو آقایی منم تا ابد
غلام ابن غلام توام) ۲

(وقتی میام حرم‌ات
دنیا کوچیکه برام
امشب مریض توام
اما دوا نمی‌خوام) ۲

با امام رضا خوشبخت خوشبختم
با امام رضا دردم دوا می‌شه
با امام رضا شامل
حالم لطف خدا می‌شه

یا امام رضا آقام ای آقام...

(تو سلطان و منم تا
ابد ببین آقا فقیر توام) ۲
من افتادم به دام تو
أباالفضلی اسیر توام

سقاخونه‌ات به
خدا دارالشفای منه
تو دستهای کرمت
کرب و بلای منه

با امام رضا دنیا چه بهشته
پای گنبدش دل مبتلا می‌شه
با امام رضا شامل
حالم لطف خدا می‌شه

یا امام رضا دوست دارم...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش