حمید علیمی

ممنونم اگر نروی

4486
93
ممنونم اگر نروی
می‌میرم اگر بروی

اگر می‌شود، می‌توانی، بمان
تو خیلی جوانی، بمان

(وقت برگشت به خانه همه جا خونی بود)

(خداحافظ ای غریب مدینه
خداحافظ درد بازو و سینه
خداحافظ دیدگان کبود

خداحافظ ای در بشکسته
خداحافظ ای نماز نشسته)

(خداحافظ ای برادر زینب
خداحافظ سایه‌ی سر زینب

به شهر شام در حجوم نظرها
کند خنده حرمله به غم ما

به زخم تنت روی ریگ بیابان
به اشک من و سوز آه یتیمان
بگو آخر من چه چاره کنم؟)

(جان رباب من به همه رو زدم نشد)

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش