محسن عراقی

ادبت با نسبت خورده گره

153
5
ادبت با نسبت خورده گره
ادب ارثیه‌ی بنی هاشمه

علمت تو عرش اعلی
روز رجعت توی دستای قائمه

ادبت حیدری و نصبت حیدریه
توی کربلا دیدم که غضبت حیدریه

شاه عرصه‌ی ایثار علمت رو نگاه دار
بی سرت تموم دنیا زنده باشی علمدار

(مددی ابوفاضل)

به حقیقت ذات ثمری ابوفاضل
حقیقت ادبی از همه بیشتر ابوفاضل
نیومد رو دستت احدی ابوفاضل

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش