امیر عباسی

لبیکَ یا خامنه‌ای، لبیکَ یا حسین است

3726
76
لبیکَ یا خامنه‌ای، لبیکَ یا حسین است
این شعار تمامیِ امّتِ روح‌اللهِ

مایۀ فخر و عزت و شرفِ حزب‌اللهِ
نایبِ عامِ مهدی‌و یار حجت‌اللهِ

ذریۀ فاطمه و فرزندِ ثارُاللهِ
لبیکَ یا خامنه‌ای، لبیکَ یا حسین است

***
بگو بگو ای برادر، به یادِ اهلِ ایمان

بگو به یادِ اهلِ جبهه‌و جایِ شهیدان
لبیکَ یا خامنه‌ای، لبیکَ یا حسین است

ما یارِ مستضعفین‌و، ریشه ‌کنِ اعداییم
از نسل فاطمیه‌و، فرزندِ عاشوراییم

این اعتقاد ما بود، کل دنیا بداند
هم صهیونیستِ بی‌حیا، هم آمریکا بداند

در راهِ قرآن جان دادن، باشد سعادتِ ما
سعادتِ ما باشد در فیضِ شهادتِ ما

لبیکَ یا خامنه‌ای، لبیکَ یا حسین است
***

در جبهۀ دین خدا با ذکرِ حیدر حیدر
گزینه‌ها را می‌زنیم، آتش به امرِ رهبر

در لشگرِ سَیّدعلی، ما بذلِ جانِ نماییم
جان را فدایِ مهدیِ صاحب‌زمان، نماییم

لبیکَ یا خامنه‌ای، لبیکَ یا حسین است
ولیِّ امر مسلمین، ضیاء هر دو عین است

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش