حاج محمدرضا طاهری

قرارمون نبود، رهات كنم

1984
8
قرارمون نبود، رهات كنم
تو رو یه بار داداش، صدات كنم

دیگه حسین، نفسِ آخرم شد
تیر زدن و، دو تا دستام قلم شد

مادرِ تو، اومد و مادرم شد
هر كاری كردم آب بیارم (نشد 4)

مشك و برا رباب بیارم (نشد 4)
(حسین، وای) 3

چرا می خندیدن، به گریه هام
تیرهارو در بیار، تو از چشام

روی سرم، دیگه جای عموده
خیمه هامون، توی آتیش و دوده

وای می بینم، رخ زینب كبوده
پیكرم و نبر به خیمه (دادش 4)

پاشو برو به فكر عباس (نباش 4)
(حسین، وای) 3

همه گوشا می شه، بی گوشواره
دعوا می شه سرِ، یه گهواره

اهل حرم، دارن از ترس می میرن
من كه بِرَم، بچه هامون اسیرن

معجر هارو، بگو محكم بگیرن
وقتی بگه رقیه عمه (كمك 4)

بچه تو می گیرن به بادِ (كتك 4)
(حسین، وای) 3

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش