جهانبخش کردی زاده

شیعیان ماه محرم به جهان گشت به پا

2316
56
شیعیان ماه محرم زِ جهان گشت به پا
شد زِ نو وقت عزا

زینبِ غم‌زده آمد به سوی کرب و بلا
با دو صد حسرت و آه

شاه دین گفت به عباسِ علمدارِ جوان
با دو صد آه و فغان

می شوند کشته جوانان دراین دشت بلا
با دو صد حسرت و آه

زینب غم‌زده گفتا به حسین خسرو دین
با دلی زار و حزین

گو که بعد تو چه سازم من از این جور و جفا؟
با دو صد حسرت و آه

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش