محسن عرب‌ خالقی

شاه علقمه ابالفضلِ علی

222
2
شاه علقمه اباالفضل علی
جان همه اباالفضل علی

یه روزی وارد صحن تو می‌شیم
همه با دم اباالفضل علی (حسین)

معشوق هر دلی
کاشف الکرب حسین ابن علی

الله الله به نام اباالفضل
الله الله به جام اباالفضل
الله الله به بام اباالفضل

به سلام اباالفضل
به مقام اباالفضل

یه قیام اباالفضل
به مرام اباالفضل

به تمام اباالفضل
(به قیام اباالفضل)۳

(الله الله به عشق اباالفضل)

شیر روزگار اباالفضل علی
دلدل سوار اباالفضل علی

بعد مرتضی علی به تو میاد
تیغ ذوالفقار اباالفضل علی

شیر ام البنین
زیر پای تو می‌لرزه زمین

الله الله به نور اباالفضل
الله الله به شور اباالفضل
الله الله به زور اباالفضل

به نگاه غیور اباالفضل
به غرور اباالفضل

به ظهور اباالفضل
به حضور اباالفضل

(به عبور اباالفضل)۳
(الله الله به عشق اباالفضل)

یاد هر خسته اباالفضل علی
دم پیوسته اباالفضل علی

گره‌های کور و هم وا می‌کنه
به خدا دست ابالفضل علی

ای دست گره گشا
یک‌ لحظه دست منو نکن رها

الله الله به خال اباالفضل
الله الله به حال اباالفضل

الله الله به بال اباالفضل
الله الله به شال اباالفضل

به جلال اباالفضل
به خصال اباالفضل

به کمال اباالفضل
(به جمال اباالفضل)۳

(الله الله به عشق اباالفضل)

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش