امین قدیم

سرو خمیده

3154
285
سرو خمیده زخمی مظلومه‌ی سختی کشیده
عمر تو کم شد از حالا باید بهت گم شهیده

صدات عوض شد بس که هی گریه کردی نفس بریده
ای نفس بریده نفس بریده

کاکشی لبخند تو بر گرده به خونه
کاشکی از دستت نیفته دیگه شونه

کاشکی به موی زینبت گره نیفته
آینه‌ات از لب پنجره نیفته

کاکشی هیچکی داغ عزیز نبینه
دختری مادرشو مریض نبینه

زهرای من ۲
شکستی ای (دنیای من )۳

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش