محمد ملا علامه

ذکر مصیبت حضرت عباس

2507
18
هر قبیله کو رجالی هست میر و نامدار
با نسب، هم با عصب، شمشیرزن در کارزار

گرد یل، مردافکن و شیران مر ایشان را شکار
یک زن از این قوم می‌باید مرا در روزگار

شیر نر با ماده کی توفیر دارد در جهان

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش