احمد اسماعیل بیک بروجردی

ذکر مصیبت حضرت رقیه

1894
11
کنج ویرانه عجب شور و نوایی دارد
(مرغ شب)2 ناله کند وَه چه صدایی دارد

گلسِتان جای تو صیاد، قفس لانه‌ی من
آخر این مرغ گرفتار، خدایی دارد

()


(): پدرش گفت: نه ای نور دو عین
هست این بلبل گل‌زار حسین

پدرش گفت: برو در بر او
(بین چه آورده فلک بر سر او)2

تو چرا غم‌زده و نومیدی؟
تو مگر داغ برادر دیدی؟

(گفت: منشین بر در ویران به بَرَم)2
تو پدر داری و من بی‌پدرم

(خوش به حال تو که بابا داری)2
به روی دامن او جا داری

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش