شهید غلامعلی رجبی

ذکر مصیبت امیرالمومنین

2926
38
نکنه رمضان بگذره
خدا از ما نگذره
مهمانی آخرش می‌رود
علی خانه‌ی دخترش می‌رود

()

(): عمه گفت: بابا می‌خواد میدون بره
بابا کی می‌خواد منو مدینه ببره؟

بابا کمرت را غم عباس شکست
گَردِ آن بر دل من هم بنشست

بابا بر دل غم‌زده‌ی دختر تو
بس بُوَد داغ علی‌اکبر تو

ای پدر رو بگو من پسر زهرایی
بلکه دست از سر تو بردارند
داغ تو بر دل من نگذارند باباجونم

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش