علی اصغر خراط ها

دعای کمیل

3317
39
خدای غفار تویی، شاه تویی، خدا تویی
بدکار منم، گدا منم، بنده منم

()

(): (به بالین تو گر دیر آمدم اینک مَرنج از من عباس)2
که سویت کوفیان از چارسو بستند راه من

عباسم
(به هر عضوت که آرم دست آن عضوت جدا باشد)2
کدامین سنگ‌دل کشتت چنین پشت و پناه من

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش