رحمان جعفری

حتی خدا تو عرش اعظمش

2735
54
حتی خدا تو عرش اعظمش
میباله به ماه محرمش
ما هم از بچه گی گره زدیم
دل‌هارو به نخهای پرچمش

برپا بود
حتی تو اوج بلا برپا بود
هیئت و بزم عزا برپا بود
مستی سینه زنا برپا بود

ما هم یک دلیم و یک دستیم
ما مردونه تا ابد هستیم
پای اون قرار و عهدی که
با هادی طارمی بستیم

ای امیرم، لبیک یاحسین 3
***
ما بین این اشکا و نوحه ها
ارباب مظلوم من و شما
راضی از غیرت برادراس
میباله به حجاب خواهرا

پیروزه
شیعه با عدل علی پیروزه
با حیای زینبی پیروزه
با حجاب فاطمی پیروزه

به همراه این عزاداری
فکر کن که دیگه چیا داری
افتادش اگه نگات فردا
توروی حسین امیدواری

ای امیرم، لبیک یاحسین 3
***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش