حاج صادق آهنگران

تو رفتی سردار وطن غوغا شد

13444
232
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

غم عالم در دل ما جا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

دوباره باب شهادت وا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

غم عالم در دل ما جا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

دوباره باب شهادت وا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

کجایی سردار وطن گریان است
به دیده اشک و به دل طوفان است
عزادار تو همه ایران است

شهادت سهم دل شیدا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

غم عالم در دل ما جا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

دوباره باب شهادت وا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

شبیه عبّاس جدا شد دستت
برای قرآن فدا شد دستت
فدای دین خدا شد دستت


تنت خونین و دلت دریا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

غم عالم در دل ما جا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

بمیرم گشته تنت صد پاره
شهادت می‌خواست دلت همواره
شود دل‌ها از غمت آواره

قد رعنایت ز خون زیبا شد
تو رفتی سردار وطن غوغا شد

غم عالم در دلم ما جاشد
تورفتی سردار وطن غوغا شد

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش