سایر ذاکرین

تحت فرمان

3506
58
اینجا نه یه شهره، نه یه کشور، یه جهانه
اینجا آدماش از همه رنگن، بی‌کرانه
اینجا همه لشکر، پادگانه عمّه‌ی صاحب زمانه

تحت فرمانی، کل ایران، اذن بر شما و ما به قلب میدان
رمز حمله، ذکر جانان، (یک صدا همه می‌گیم: یا رضا جان)۲

(یا رضا جان، یا رضا جان)۵

زیارتنامه‌ات و وقتی که می‌خونم، سلامم به همه انبیاء و خوباست
جمعمون جمعه با کل بهترین‌ها، اینجا وعده‌گاه عاقب بخیراست

من بزرگ شدم، میون صحن آقام امام رضا
من هدف دارم، میون دویدن و این بازیا
آماده می‌شم، بزنم به قلب ناپاک همه صهیونیا

تحت فرمانی، کل ایران، اذن بر شما و ما به قلب میدان
رمز حمله، ذکر جانان، (یک صدا همه می‌گیم: یا رضا جان)۲

(یا رضا جان، یا رضا جان)۵

بهترین خاطراتم توو حرم خلاصه می‌شه
واسه عاشقت زیارت، اصلی از زندگیشه

به منم بها دادی، عیرت و حیا دادی
معرفت گرفتم اینجا، دل با خدا دادی

من و انتخاب کردی، رو منم حساب کردی
همه دنیا می‌بینن با ما انقلاب کردی

تحت فرمانی، کل ایران، اذن بر شما و ما به قلب میدان
رمز حمله، ذکر جانان، (یک صدا همه می‌گیم: یا رضا جان)۲

(یا رضا جان، یا رضا جان)۵

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش