حاج سلیم موذن زاده

ای ورن ویرانه یرده

15355
241
ای ورن ویرانه یرده توپراق اوسته جان رقیه
دائما حسرتدن آغلار گوزلره قوربان رقیه

(لای لای ای آرام جانیم
لای لای ای شیرین زبانیم)2

عمه‌ن زینب سنین سینه نده اولان محنته قوربان
اولدی اوره گیم قان

یاپراق کیمی سیلی دن گوورن صورته قوربان
ای غم کش دوران

ای ورن ویرانه یرده توپراق اوسته جان رقیه
دائما حسرتدن آغلار گوزلره قوربان رقیه

(لای لای ای آرام جانیم
لای لای ای شیرین زبانیم)2

(ای ورن ویرانه یرده توپراق اوسته جان رقیه)2
سولدی گل تک ابتلادن (نوگل خندان رقیه)2

عموون دوندی خزانه جور اعدادن بهاری
(روز و شب یاندون بلادن ایلدون چوخ آه و زاری)2

قمچه نی سالدی دوزومدن قلبیوین گتدی قراری
(اولمادین راحت اولومده غصه دن بیر آن رقیه)2

لای لای ای آرام جانیم
لای لای ای شیرین زبانیم

عمه‌ن زینب سنین سینه نده اولان محنته قوربان
اولدی اوره گیم قان

(یاپراق کیمی سیلی دن گوورن صورته قوربان
ای غم کش دوران)2

باشووه زهرا آنام تک تز غبار الندی
ناره دوندی آه قلبون ابتلادن شعله لندی

نه یوزون گولدی دویونجا، تللرون نه شانه لندی
(چوللری قول باغلی گزدین بی‌کس و ویلان رقیه)2

لای لای ای آرام جانیم
لای لای ای شیرین زبانیم

(ای ورن ویرانه یرده توپراق اوسته جان رقیه)2
(دائما حسرتدن آغلار گوزلره قوربان رقیه)2

(لای لای ای آرام جانیم
لای لای ای شیرین زبانیم)2

عمه‌ن زینب سنین سینه نده اولان محنته قوربان
اولدی اوره گیم قان

یاپراق کیمی سیلی دن گوورن صورته قوربان
ای غم کش دوران

چشمه اومید ظلمیدن دوندی سرابه
دوندروب بیداد دوران نازیوی قهر و عتابه

خانه اقبالین اولدی بو اوچوخ توزگون خرابه
(در تک اولدون بو ویران خانه ده تنها رقیه)2

(لای لای ای آرام جانیم
لای لای ای شیرین زبانیم)2

(ای ورن ویرانه یرده توپراق اوسته جان رقیه)2
دائما حسرتدن آغلار گوزلره قوربان رقیه

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش