جواد مقدم

اگه حالم خوبه اگه خوبه دنیا

1118
20
اگه حالم خوبه، اگه خوبه دنیام
(سلطان به سلامت باد)۲

اگه روضه‌گردم، اگه الآن اینجام
(سلطان به سلامت باد)۲

سلطان به سلامت باد
(عالم سنه جان قوربان)۲

من نوکرِ مادرزاد
(عالم سنه جان قوربان)۲

(هستم چون آهویی سرگردان
از این گدا رو برنگردان
جانم رضا، جانم رضا جان)۲

*****

آقا جون قربونت منِ رعیت زاده
(سلطان به سلامت باد)۲

میگم اینو وقتی که می‌زنم باده
(سلطان به سلامت باد)۲

سلطان به سلامت باد
(ما مردم ایرانیم)۲
از یُمن قدوم تو (ما جمله مسلمانیم)۲

(اسمت آقا هر درده درمان
آقام آقام آدووا قوربان
جانم رضا، جانم رضا جان)۲

*****

همه سر سفره‌ات آقا جون، خوب و بد
(سلطان به سلامت باد)۲

یه شعبه از تخت سلطنتت مشهد
(سلطان به سلامت باد)۲

سلطان به سلامت باد
(ما جمله گدایانیم)۲

فرزند علی هستیم
(ما نوکر سلمانیم)۲

تو رو به آبروی قرآن
جان جوادت رو نگردان
جانم رضا، جانم رضا جان

اسمت آقا هر درده درمان
آقام آقام آدووا قوربان
جانم رضا، جانم رضا جان

هستم چون آهویی سرگردان
از این گدا رو برنگردان
جانم رضا، جانم رضا جان

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش