جواد مقدم

اگه برای مردم کسی قدم برداره

926
13
(اگه برای مردم کسی قدم برداره
بدونه که تو راه خدا قدم می‌ذاره)۲

(فقط کسی می‌تونه تو راه مولا باشه
که پای کار مردم تا آخرِ راه باشه)۲

(شهید یعنی، گره کوری و از کار کسی وا بکنی
شهید یعنی، شبیه امام حسین تو سختی غوغا بکنی
شهید یعنی، همه زندگیت و وقف راه خدا بکنی)۲

(هر کسی در راه خدا بمونه پای باورش
شهید زندگی کنه، شهید میشه آخرش)۲

(اَللَّهُمَ اجَعَل عواقِبَ اُمورِنا خِیرا)۴

(کنار مردم بودن به وقت مرگ شیرینه)۲
(اونی که با مردم بود، خدا اونو می‌بینه)۲

(اونی که راهش راهِ حدیث و قرآن میشه)۲
(شاملِ لطف آقا امام رضا جان میشه)۲

(شهید یعنی، غمای مردمت و غمِ خودت حساب بکنی
شهید یعنی، یه وسیله شی دعای خلق و مستجاب بکنی
شهید یعنی، بُت نااُمیدی رو بشکنی و خراب بکنی)۲

 (اگه ببینه هر کسی خدا رو در برابرش)۲
(شهید زندگی کنه شهید میشه آخرش)۲

(اَللَّهُمَ اجعَل عواقِبَ اُمورِنا خِیرا)۴

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش