امیر کرمانشاهی

آیینه شدیم زیر باران نجف

2440
79
آیینه شدیم زیر باران نجف
ما دُر شده‌ایم در بیابان نجف

خاکیم ولی اسیر طوفان نجف
تا نعره زنیم پیش ایوان نجف

هر کس به ولایت علی شک دارد
با مادر خویش در میان بگذارد
...علی مولا ...

تردید مکن تصورش هم زیباست
ایوان حسن عجب صفایی دارد
...حسن مولا...

با یک نفس تمام جهنم شود بهشت
گویند اگر جهنمیان یک صدا
...حسین مولا...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش