امیر کرمانشاهی

چه برو بیایی داشتیم کجاست اون روزا

17199
361
چه برو بیایی داشتیم کجاست اون روزا
فاطمیه هایی داشتیم کجاست اون روزا
سابقه نداشته اینقدر ازت دور باشم
چه محرمایی داشتیم کجاست اون روزا

فکرشم نمیکردم ببینم یه روزی روضه ها اینجوری باشه
میشه بگی چیکار کنم برای اینکه همه چیز باز مثه گذشته هاشه

بغلم کن بیشتر از همیشه آغوشتو میخوام
بغلم کن من الآن یه سال دلتنگ قدیمام
بغلم کن بغلم کن

***

خیلی پیرغلاما بودن که از دست رفتن
چه بزرگترایی داشتیم کجاست اون روزا
تو حرم رفتمو دیدم که سوت و کوره
چه امام رضایی داشتیم کجاست اون روزا

فکرشم نمیکردم یه روز بیاد که از دور ضریحتو ببینم
فکرشم نمیکردم نتونم با رفیقام بیام پیشت بشینم

بغلم کن بیشتر از همیشه آغوشتو میخوام
بغلم کن من الآن یه سال دلتنگ قدیمام
بغلم کن بغلم کن

***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش