سیدمهدی میرداماد

هر چند او دگر پسر خویش را ندید

1838
19
هر چند او دگر پسر خویش را ندید
امّا غمین نبود که عبّاس شد شهید

دق کرد بعد از آن‌که به او این خبر رسید
بودند دیو و دد همه سیراب و می‌مکید

خاتم ز قحط آب، لبِ انور حسین
کارش دگر نشستن در آفتاب شد

آب زلال در نظر او مُذاب شد
شرمندۀ نگاهِ غریب رُباب شد

از اینکه هم قبیلۀ شمر است آب شد
رو می‌گرفت نزدِ دو تا خواهر حسین

دیگر مدینه خنده به لب‌های او ندید
او نیز مثلِ زینبِ‌کبری قدش خمید

گرچه صبور بود کم آورد تا شنید..
یک مرد بی‌حیا وسطِ مجلس یزید..

با دست اشاره کرد سویِ دختر حسین
***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش