سید مجید بنی فاطمه

چشم انتظاری

5193
118
داره کم کم تموم می‌شه یه سال چشم انتظاری‌مون
یه چند روزه دیگه مونده تموم شه بی‌قراریمون

آروم آروم توی سینم به پا کن خیمه‌ی غم رو
داری حس می‌کنی یا نه؟ صدا پای محرم رو

عجب ماهی بِکِش آهی عجب عشقی تو این حاله
تموم آرزوم موندن تا عاشورای امساله

نمی‌ریم و محرم باز بگیم با اشک و با ناله
حسین جانم حسین جانم حسین جانم

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش