وحید شکری

والله که کارهر دوعالم بادست علی می‌شه اداره

3647
72
(والله که کار هر دو عالم)۲، با دست علی می‌شه اداره
در بحث عدالت جهانی، دنیا به علی نیاز داره

(دین و دنیای منه، حیدر آقای منه)۲
می‌گم عالم بدونه، حیدر بابای منه

(الله الله، حَسبُنا الله)۲
سر درِ عرش زده الله، اَشهّد اَنَّ علیاً ولی الله

خواهید اگر جوانِ امروز، پیدا کند از شرر خلاصی
در مدرسه‌های شیعه باید، تدریس شود علی شناسی

(میزان، میزانِ علیست)۲، قرآن، قرآنِ علیست
از ما می‌ترسه یهود، (اینجا ایران علیست)۲

(الله الله، حَسبُنا الله)۲
همه دیدند توی صحرا
مصطفی دست علی رو برده بالا
....
در جمع مجانین حسین سر خوش و مستم
دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش