مرحوم عباس شاهی

غم مخور گر لشگرت

571
9
غم مخور گر لشگرت در پیش این دشمن کم است
زینبت را همتی عالی و صبری محکم است

چون تو شاهنشاه را این بی سپاهی آر نیست
آه مظلومان سپاه و زلف زینب پرچم است

من خودم یک تنه از کرب و بلا می‌برمت
چه کسی گفته که پاشیده شده لشگرِ تو
تو فقط دست به زانو مزن و گریه مکن

هر دو رزم آموز عباس‌اند و حیدر زاده‌اند
جان فدایت می‌کنند، جان فدایت ‌می‌کنند

تا بگیرند اذن روی پای تو افتاده‌اند
جان فدایت می‌کنند، جان فدایت ‌می‌کنند

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش