سایر ذاکرین

شهید جمهور

5721
149
بَه! به عروجی چنین / در ره عشق وطن
غصه‌ی مردم، به دل/ جامه‌ی خدمت، به تن
راه رجا بسته نیست/ گر چه رئیسی برفت
مانده به جا، غیرتش/ در رگ ما، مرد و زن

ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء
(ترجیع‌بند)
زین آتش، باغی خوا/هد دمید
با خون ابراهیـ/ـمِ شهید
در راه خدمت شد / جان فدا
با یاران، شهیدِ جمـ/ـهور ما

***********

رفت و باقی ست/ چون نام او
در دل‌ها، در جان‌ها
این امیدی، که دمید
رئیس‌ جمهور شهید

لحظه‌ی پرواز، می‌دهد آواز:
«جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم»
ای دریغا / گشته پرپر
سید ما / یار رهبر

***********

زین آتش، باغی خوا/هد دمید
با خون ابراهیـ/ـمِ شهید
در راه خدمت شد / جان فدا
با یاران، شهیدِ جمـ/ـهور ما

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش